อ่างอาบน้ำเด็ก ควรเลือกอย่างไร

อ่างอาบน้ำเป็นถือเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการเลี้ยงดูเด็กเล็ก เพราะเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงต้องมีการช่วยเหลือจากผู้ปกครองที่ต้องคอยอาบน้ำให้ การเลือกอ่างอาบน้ำที่ดีจึงต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับเด็กในวัยนั้น ๆ โดยเฉพาะเด็กทารก ในบทความจะมาพูดถึงวิธีการเลือกอ่างอาบน้ำว่าควรเลือกแบบใด 

เกี่ยวกับอ่างอาบน้ำเด็ก 

ครอบครัวไหนที่กำลังมีลูกมักมองหาของใช้และเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งของใช้ส่วนตัว อาหาร เครื่องแต่งกาย ขวดนม รวมถึงอุปกรณ์อเนกประสงค์อื่น ๆ ที่ให้ความสะดวก นอกจากเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงลูกแล้ว การทำความสะอาดร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ปกครองทุกท่านที่เลี้ยงดูบุตรหลานจึงต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ อ่างอาบน้ำ และจะต้องเป็นอ่างที่มีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่เกิดปัญหาชำรุดในระหว่างที่กำลังใช้  

อ่างอาบน้ำเด็ก เลือกอย่างไร 

การอาบน้ำให้กับเด็กทารกนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนเพราะเป็นเด็กอ่อนที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ ก่อนที่จะซื้ออ่างอาบน้ำเด็กจึงควรศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อให้ได้อ่างที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดอันตรายที่เด็กจะได้รับ ซึ่งวิธีการเลือกอ่างอาบน้ำเด็กนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • เลือกอ่างที่ติดตั้งได้อย่างสะดวก และขนาดของอ่างจะต้องพอเหมาะกับบริเวณหรือสถานที่ที่คุณทำการติดตั้ง ถ้าใหญ่เกินไปจะไม่สามารถวางได้ ซึ่งพ่อแม่หลายคนนิยมวางอ่างไว้กับอ่างล้างหรือในซิงค์ แต่หากมีขนาดเล็กไปก็จะทำให้เด็กไม่สบายตัวได้ ถ้าเลือกอ่างที่พับได้ ก็จะต้องกางง่ายด้วย 
  • เลือกตามประเภทหรือลักษณะของอ่าง โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ข้อดีและข้อเสียของแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
  • อ่างแบบพลาสติก จะเป็นแบบวางพื้น มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะที่จะนำไปไว้ในห้องน้ำ ส่วนใหญ่แล้วมีขนาดใหญ่ ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย แต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการอาบน้ำมาก เนื่องจากต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในจมูก ประคองให้ปลอดภัยระหว่างอาบน้ำให้เด็ก 
  • อ่างแบบสูบลม เป็นอ่างที่มีน้ำหนักเบา สามารถใช้อาบน้ำให้เด็กได้ทั้งนอกบ้านและในบ้าน วัสดุที่ใช้นั้นค่อนข้างนิ่มจึงไม่เกิดอันตรายแก่ลูก อีกทั้งยังเก็บง่ายด้วยการปล่อยลมแล้วพับเก็บ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บมากเลยทีเดียว 
  • อ่างที่เหมือนเบาะหรือเสื่อ ขนาดจะพอดีกับซิงค์ล้างหน้า ทำให้สามารถอาบน้ำให้ลูกน้อยในซิงค์ และเด็กอาบได้สบาย อีกทั้งคุณไม่ต้องปวดหลังเนื่องจากก้มอาบน้ำให้ลูก พกพาง่าย สะดวกต่อการจัดเก็บ 

จากบทความจะทำให้รู้ว่า ควรเลือกอ่างอาบน้ำเด็กอย่างไรให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเด็กในวัยนั้น ๆ ซึ่งคุณสมบัติสำคัญของอ่างอาบน้ำเด็กคือความปลอดภัย ความทนทาน แข็งแรง มีขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ที่จะติดตั้ง คนไหนที่มีข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นนี้ก็สามารถเลือกอ่างมาใช้งานได้อย่างยาวนาน ยากต่อการบุบสลาย