หางานเชียงใหม่ มีงานไหนบ้างที่น่าสนใจ

หางานเชียงใหม่ มีงานไหนบ้างที่น่าสนใจ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือที่มีสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงทัศนียภาพทางธรรมชาติที่น่าสนใจ พร้อมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหรือการค้าขายรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ การหางานเชียงใหม่ จึงเป็นตัวเลือกสำหรับคนว่างงานและคนที่ต้องการงานใหม่ ในบทความจะมากล่าวถึงการหางานในจังหวัดนี้ว่ามีงานที่น่าสนใจอะไรบ้าง 

งานน่าสนใจสำหรับคนที่หางานเชียงใหม่  

คนที่กำลังหางานเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือในจังหวัด และคนที่มาจากจังหวัดอื่น ๆ จะมีงานให้เลือกอย่างหลากหลายซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้พอต่อการดำเนินชีวิต โดยสามารถกล่าวถึงงานที่น่าสนใจแล้วเป็นงานที่ยังคงเปิดรับสมัครได้ดังต่อไปนี้ 

แผนกรับสินค้า (GR)  

เป็นงานที่เกี่ยวกับการตรวจสินค้าและคนที่รับงานจำเป็นต้องได้วัคซีนก่อนอย่างต่ำ 1 เข็ม ลักษณะของงานจะเป็นงานประจำ มีสวัสดิการให้กับพนักงานโดยการทำประกันสังคมและทางบริษัทมีชุดพนักงานเตรียมไว้ให้ ผู้สมัครงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  • ต้องเป็นคนที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีความอดทน ขยันทำงาน ทำงานได้อย่างละเอียด และมีความรอบคอบทุกครั้ง  
  • ทำงานเป็นกะ และสามารถทำงานในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  • สามารถรับแรงกดดัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  • ทำงานร่วมกับพนักงานคนอื่นได้ 

ผู้จัดการแผนกขายครัว  

เป็นงานประจำ ซึ่งจะที่เกี่ยวกับการวางแผนขายอุปกรณ์ภายในครัว บริหารพนักงานที่อยู่ในทีมขาย บริหารลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ ตรวจผลและติดตามการขาย ทำงานสอดคล้องกับเงื่อนไขของบริษัทที่กำหนดมา แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทีม บริหารและรักษายอดขายให้ตรงกับเป้าหมาย ผู้ที่สมัครจะต้องสามารถบริหารจัดการงานในทีมรวมถึงมีทักษะการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี มีสวัสดิการของบริษัททั้งการประกันสังคม, ค่าเดินทาง, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส, ค่าคอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน 

เจ้าหน้าที่ดูแลร้านออนไลน์  

เป็นงานประจำ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าที่อยู่หน้าร้านหรือลูกค้าออนไลน์ มีการปิดการขาย ดูแลเกี่ยวกับการจัดส่ง ติดตามการซื้อสินค้าของลูกค้า มีสวัสดิการโดยการทำประกันสังคม และมีค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงาน ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการปิดงานได้จากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นทีมเวิร์ค และใช้สื่อโซเชียลทำงานได้ 

จากบทความจะเห็นว่า การหางานเชียงใหม่สามารถหาได้ไม่ยากจากสื่อต่าง ๆ หลายช่องทางในการสมัครไม่ว่าจะเป็นการสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านทางเว็บหางาน หากมีคุณสมบัติและความสามารถที่ตรงกับเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดมาก็สามารถสมัครเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานได้ ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของบริษัทนั้น ๆ ว่าจะเรียกไปสัมภาษณ์หรือไม่